XOPQBNMKK
主頁 > 生活專題 > 生活見聞 > 武壇花絮回憶 (二之一)
武壇花絮回憶 (二之一) 列印 E-mail
會員評比: / 1
最差最好 
生活見聞
作者是 過氣武林小記   
週一, 10 九月 2007 08:00
文章索引
武壇花絮回憶 (二之一)
國術擂台之回顧
硬橋硬馬跆拳道?
全部頁面
於五、六十年代最流行之電影乃由關德興、石堅、曹達華等主演之黃飛鴻片集。其實除上述三人外,片集中還有很多極有來頭之武林人物...
前言

本網站主人為求豐富網站內容,適合不同興趣之朋友閱覽,特闢此每月專題,內容以文娛趣味性為主,故本人(下稱 “小記 ”)不惜冒昧,寫了一些有關五、六十年代之香港武壇花絮,分上、下二集登出。 
(小記粗人一名,請恕落筆難免有粗俗之句,請見諒!)

( 一 ) 高手如雲之黃飛鴻片集 
於五、六十年代最流行之電影乃由關德興、石堅、曹達華等主演之黃飛鴻片集。其實除上述三人外,片集中還有很多極有來頭之武林人物,且聽小記一一道來:

扮演黃飛鴻徒弟豬肉榮 (林世榮 )之「胖個子」,原名劉湛,除外型與真正林世榮酷似外 (家父曾追隨林世榮習技,曾向小記證實這點 ),其實亦是林世榮之真正傳人,更是武術大師劉家良之尊翁。
除石堅外,片集中另有一個專飾反派之「外江佬」,此人來頭亦不少,乃「袁家班」之武術指導袁和平之尊翁袁小田。
片集中經常出現一個「尖面大耳」之茄呢啡 (祇有一、兩句對白 ),通常扮演黃飛鴻之徒弟「老鼠仔」 (大概取其面形酷似之意 ),此人即劉家良也。
如果上述黃飛鴻片集日後有機會於電視重播的話,大家可留意欣賞上述幾位武林大師之身手。

( 二 ) 國術擂台之回顧 
於五、六十年代,公開之擂台比賽乃被禁止,一切正式比賽祇能於香港以外舉行,其中值得一提者計有:

( 甲 )吳、陳擂台比武 
十年代中有兩位香港武林高手假澳門舉行擂台比武,史稱「吳、陳大戰」。「吳」者乃本港吳氏太極宗師吳公儀本人;「陳」者乃白鶴派掌門人吳肇鍾之愛徒陳克夫 (陳當時於灣仔授拳,頗負盛名 )。

二人之比賽過程被拍攝下來,於香港影院作「片頭」播出。該比賽並未有勝負之分,但觀者皆稱見陳中拳流出鼻血,所以應視為吳勝出該場比賽。就小記在銀幕所見,祇見二人游鬥一輪,並未見到有流血場面 (對不起,祗因小記當時並未配戴近視眼鏡 )。

( 乙 )白鶴鬥詠春 
五十年代後期,有一班血氣方剛之「詠春仔」到處踼盤 (見有關李小龍之事蹟報導 ),結果揭出一幕由白鶴派倪沃棠 (亦是吳肇鍾徒弟,後為本港排球名將 )與詠春之黃淳樑 (詠春宗師葉問弟子,亦是李小龍之授業師兄 )之擂台?戰。至於擂台戰果 (或根本打不成 ),小記已不復記憶,相信亦例屬不分勝負之作。

( 丙 )果真「拳怕少壯」耶? 
六十年代末,香港曾多次派隊參加每年之東南亞武術大賽。第一屆全軍盡墨;至第二屆時,香港隊之熱門人馬,身為師父級之陳有倫親身披甲上陣,卻於初賽中即嘗滑鐵盧,被同是港隊,身為大聖劈掛陳秀中門下之一名十八歲無名小伙子擊敗。此青年人憑其武功於其後連過數關,成為該級別之冠軍,日後再晉身為七十年代初之武俠巨星,他就是陳觀泰。

其後,陳有倫於第三屆大賽中繼續參賽取得亞軍,雖未能嘗冠軍滋味,但其以師傅級身份落?與新秀比賽,這份胸襟,值得我們敬重。

(三) 硬橋硬馬跆拳道?
跆拳道為現今青少年間最流行之武術,而其優美之矯若游龍之腳法亦使其在電影鏡頭前佔盡上風。跆拳道於六十年代末由韓國傳入本港,為小記當時深儀之武術,小記後有一次於香港大會堂參觀由韓國來港之六段高手金福萬領導之跆拳表演,被其不凡身手吸引,但表演近完場時小記卻於用望遠鏡觀賞表演過程中,無意地發現金師父之小腿疼黑了一大片,立即打消了學跆拳之念頭,因小記心儀之武術乃剛柔並重者,硬橋硬馬並非自己心頭所好,現在回想,當時之決定或有偏見。

(上篇完 )